Nasze cele

Głównym celem projektu „CSR plus the missing D” jest zwiększenie kompetencji menedżerów CSR, trenerów oraz pracowników sektora edukacji osób dorosłych w zakresie praktycznej realizacji idei zaangażowania społecznego w obszarze niepełnosprawności (CSR + D).

W czasie projektu

  • wymieniamy się doświadczeniami w zakresie realizacji strategii CSR + D w krajach partnerskich,
  • opracowaliśmy i publikujemy dobre praktyki, które powinny służyć jako inspiracja dla innych firm chcących wdrażać ideę CSR+D,
  • utworzyliśmy rekomendacje dla sektora biznesu dotyczące efektywnego włączania problematyki niepełnosprawności do strategii CSR przedsiębiorstw,
  • upowszechniamy wiedzę o korzyściach płynących z właściwej realizacji polityki różnorodności.

Chcesz powiedzieć nam o dobrym programie zaangażowania społecznego z obszaru
CSR + D? Napisz do nas na adres: contact@moffin.eu