Nasze cele

Głównym celem projektu „CSR plus the missing D” jest zwiększenie kompetencji menedżerów CSR, trenerów oraz pracowników sektora edukacji osób dorosłych w zakresie praktycznej realizacji idei zaangażowania społecznego w obszarze niepełnosprawności (CSR + D).

W czasie trwania projektu zamierzamy:

  • wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji strategii CSR + D,
  • opracować zestaw dobrych praktyk dotyczących wdrażania idei CSR+D oparty na wybranych przykładach pochodzących z krajów naszego partnerstwa,
  • stworzyć rekomendacje dotyczące efektywnego włączania problematyki niepełnosprawności do strategii CSR przedsiębiorstw,
  • upowszechniać wiedzę o korzyściach płynących z właściwej realizacji polityki różnorodności.

Chcesz powiedzieć nam o dobrym programie zaangażowania społecznego z obszaru
CSR + D? Napisz do nas na adres: contact@moffin.eu