Czym jest CSR + D?

Jest koncepcją uwzględniającą problematykę niepełnosprawności w strategii CSR przedsiębiorstwa. D to pierwsza litera angielskiego terminu disability, czyli niepełnosprawność. Współczesna definicja niepełnosprawności, wywodząca się ze społecznego modelu niepełnosprawności, określa ją jako wynik wzajemnych interakcji między osobą z danym rodzajem dysfunkcji (ang. impairment) a barierami w otoczeniu społecznym. Umożliwienie osobie niepełnosprawnej pełnej partycypacji w życiu społecznym na równi z innymi obywatelami, możliwe jest poprzez zmianę warunków w środowisku ograniczającym jej efektywne uczestnictwo. Społeczne podejście do niepełnosprawności, wpisane w strategię CSR+D, promuje podmiotowość i potencjał osoby niepełnosprawnej, odwołuje się do zasady równego traktowania polegającej na zapewnianiu jej równych praw, ale i egzekwowaniu obowiązków dzięki zapewnieniu tych praw.